De Vereniging

L.V.V.S.Augusinus

De Leidse Vereniging voor Studenten (L.V.V.S.) Augustinus is een van grootste en oudste studentenverenigingen van Leiden. De Vereniging is in 1893 opgericht als Roomsch Katholieke Studenten Vereeniging te Leiden door onder andere mr. P.J.M. Aalberse, jonkheer mr. C.J.M. Ruijs de Beerenbrouck en mr. A.A.H. Struycken. In 1899 is aan de titel de naam van de beschermheer van de Vereniging ‘Sanctus Augustinus’ toegevoegd. Sindsdien heeft zij verscheidene naamsveranderingen ondergaan en verloor zij haar confessionele karakter. De geschiedenis van de Vereniging kenmerkt zich door het doorstaan van tijdsgeesten door een open houding naar de maatschappij en de drang naar vooruitgang. De lijfspreuk van Augustinus is ‘Non Vincit Nisi Veritas’ (‘niets overwint dan de waarheid’).

De Sociëteit

“Eigen Huis”

De Historie

130 jaar

Sociaal bewust

Midden in de samenleving

Structuren

Alles wat Augustinus te bieden heeft

Het Bestuur

De pagina over het bestuur van Augustinus

Lid worden

Meer weten over het lid worden?