Bestuur

Het Bestuur van de Leidse Vereniging voor Studenten Augustinus wordt aangesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Gedurende een jaar is het Bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zijlen van de Vereniging. Het Bestuur representeert de Vereniging naar buiten toe, beheert de administratie, stuurt de verscheidene commissies aan en zorgt ervoor dat binnen de Vereniging en op de Sociëteit alles ordentelijk verloopt. Het Bestuur wisselt jaarlijks omstreeks 15 september.

Het 132steBestuur derL.V.V.S. Augustinus

Rutger Lamberts

Voorzitter Vereniging

Voorzitter Vereniging

​De Voorzitter Vereniging draagt verantwoordelijkheid voor het beleid van het Verenigingsbestuur. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de vereniging samen met het bestuurslid Extern naar de Universiteit, Gemeente en andere studentenverenigingen. Tevens is de Voorzitter Vereniging een van de Interne Vertrouwenspersonen en mediawoordvoerder.

voorzitter@lvvsaugustinus.nl

Sion Schlicher

Secretaris Vereniging & Bestuurslid Reünisten

Secretaris Vereniging & Bestuurslid Reünisten

Secretaris Vereniging & Bestuurslid Reünisten is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, de app, de website en de in- en uitschrijvingen van (nieuwe) leden. Als Bestuurslid Reünisten ligt de verantwoordelijk meer bij de binding tussen reünisten en de binding tussen de Vereniging en reünisten. Ten slotte worden er door Bestuurslid Reünisten meerdere activiteiten, samen met de Stichting Reünisten Augustinus, georganiseerd.

secretaris@lvvsaugustinus.nl

Naomi Kulk

Penningmeester Vereniging

Penningmeester Vereniging

De Penningmeester Vereniging is verantwoordelijk voor de financiën van de Vereniging zelf. Zo kan je denken aan de betalingen van de contributie, en het geld wat naar de commissies gaat. Ook is de Penningmeester Vereniging verantwoordelijk voor de Goede Doelencommissie. Voor verdere vragen over de financiën of wanneer je een betalingsregeling aan wilt gaan, kan je terecht bij dit bestuurslid.

penningmeester@lvvsaugustinus.nl

Claire van Megen

Vicevoorzitter Vereniging

Vicevoorzitter Vereniging

De Vicevoorzitter Vereniging is verantwoordelijk voor de veiligheid op de vereniging. Onder de veiligheid wordt verstaan de fysieke en sociale veiligheid op de verenigingsactiviteiten en het mentaal welzijn van de leden. Daarnaast is de Vicevoorzitter Vereniging een van de interne vertrouwenspersonen en houdt zij zich bezig met het integreren van initiatieven om de vereniging zo veilig mogelijk te houden.

vicevoorzitter@lvvsaugustinus.nl

Marnix Argelo

Bestuurslid Extern

Bestuurslid Extern

Het Bestuurslid Extern is eerstens verantwoordelijk voor een aantal interne commissies. Zo is het Bestuurslid Extern bijvoorbeeld betrokken bij de EL CID, de diesviering en het gala. Ten tweede representeert het Bestuurslid Extern samen met de Voorzitter Vereniging Augustinus naar buiten. Zij behartigen de belangen van de vereniging bij de Universiteit, de Gemeente en andere verenigingen.

extern@lvvsaugustinus.nl

Ivana Nagtegaal

Bestuurslid Intern

Bestuurslid Intern

De functie van Bestuurslid Intern betreft het begeleiden van de eerstejaars leden in hun weg naar het vormen van een cordial. De Cordialen, gezelschappen en Verbanden en subverenigingen zijn de interne structuren die onze Vereniging rijk is, deze vallen ook onder de Intern.

Daarnaast stuurt zij vele commissies aan waaronder de zomercommissies die belast zijn met de organisatie van de Kennismakingstijd en Cordialvormingsperiode. Bij vragen aangaande een van deze zaken kunt u een mail sturen naar intern@lvvsaugustinus.nl

Gijs Abbing

Bestuurslid Acquistie

Bestuurslid Acquistie

Het Bestuurslid Acquisitie is verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van samenwerkingen met onze partners en sponsoren. Daarnaast verzorgt het Bestuurslid Acquisitie de carrièregerichte activiteiten binnen de vereniging.

acquisitie@lvvsaugustinus.nl

Tom Eelkema

Penningmeester Exploitatie & Vice-Voorzitter Stichtingen

Penningmeester Exploitatie & Vice-Voorzitter Stichtingen

De Penningmeester Exploitatie & Vicevoorzitter Stichtingen houdt zich bezig met de omzet van de bar en het restaurant. Dit betekent dat dit bestuurslid de exploitatiestromen van het restaurant en de bar reguleert. Verder gaat ook de zaalverhuur via dit bestuurslid. Voor verdere vragen kan je bij dit bestuurslid terecht.

exploitatie@lvvsaugustinus.nl

Casper Sandkuyl

Bestuurslid Eigen Huis

Bestuurslid Acquistie

Het Bestuurslid Acquisitie is verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van samenwerkingen met onze partners en sponsoren. Daarnaast verzorgt het Bestuurslid Acquisitie de carrièregerichte activiteiten binnen de vereniging.

acquisitie@lvvsaugustinus.nl

Laura Gruijs

Bestuurslid Taps-Consumabel

Bestuurslid Taps-Consumabel

Het Bestuurslid Taps-Consumabel is verantwoordelijk voor het draaiende houden van het restaurant en de bar. Voor reserveringen of vragen over het restaurant kunt u bij dit bestuurslid terecht. Ook voor vragen over het assortiment van de bar kunt u met dit bestuurslid contact opnemen.

tapsconsumabel@lvvsaugustinus.nl

In contact komen met Commissies?

Heb je vragen voor specifieke commissies? De belangrijkste commissies vind je hier.

LustrumCommissie 2023

Vragen over het Lustrum? Dan kun je terecht bij de LuCo.

Lustrum@lvvsaugustinus.nl

PresentatieKommissie

Wil je meer weten over de Vereniging en heb je interesse om lid te worden? Neem dan contact op met de PK. De PK is via de mail vanaf september t/m mei niet bereikbaar.

Presentatiekommissie@lvvsaugustinus.nl

Hamercollege

Heb je vragen over de loting, inschrijvingen en de KMT? Neem dan contact op met het Hamercollege. Het Hamercollege is via de mail vanaf november t/m mei niet bereikbaar. Alle mails worden wel beantwoord.

Hamercollege@lvvsaugustinus.nl

Oud BesturenderL.V.V.S. Augustinus